Πληροφορίες για δικαιούχους

του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού ΟΓΑ

13/12/2017 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2017 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΓΑ
12/12/2017 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2017 ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ- ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΓΑ
15/09/2017 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2017 ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΓΑ
01/08/2017 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2017 Έναρξη Προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας
19/07/2017 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2017 Υπενθύμιση για προγράμματα Αγροτικής Εστίας 2017 (Ειδική Μέριμνα για τη Λέσβο) λήξη προθεσμίας αιτήσεων 25 Ιουλίου
07/07/2017 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2017 Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγροτικής Εστίας
05/07/2017 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2017 Πληροφορίες για τους Δικαιούχους Προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού Αγροτικής Εστίας 2017
22/02/2017 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2016 Συνέχιση διανομής από τα ΚΕΠ των αδιάθετων δεκτίων Κοινωνικού Τουρισμού ΟΓΑ 2016
29/08/2016 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2016 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2016
27/06/2016 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2016 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στα Προγράμματα της Αγροτικής Εστίας 2016 του ΟΓΑ
27/06/2016 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2016 Πληροφορίες για τους Δικαιούχους Προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού Αγροτικής Εστίας 2016.
14/07/2015 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2015 ¨Έναρξη των προγραμμάτων Αγροτικής Εστίας 2015
10/06/2015 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2015 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στα Προγράμματα της «Αγροτικής Εστίας» του ΟΓΑ - Πληροφορίες για τους δικαιούχους
02/07/2014 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2014 Έναρξη προγραμμάτων Κοινωνικού Τουρισμού - εκδρομών της Αγροτικής Εστίας 2014
23/05/2014 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2014 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στα Προγράμματα της «Αγροτικής Εστίας» του ΟΓΑ
04/07/2013 Ο.Γ.Α : ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2013
14/05/2013 Ο.Γ.Α : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ 2013 Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής στα Προγράμματα της «Αγροτικής Εστίας» του ΟΓΑ