Διάρκεια προγράμματος από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Νομός ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Καταλύματα του προγράμματος ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΑΕΔ 2017