Διάρκεια προγράμματος από 01/08/2017 έως 08/05/2018

Νομός ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Καταλύματα του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΓΑ 2017

TSOTRAS TRAVEL

ΤΣΟΤΡΑΣ ΝΙΚ ΣΙΑ Ε.Ε
Τύπος καταλύματος: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κατηγορία:
Διεύθυνση: ΠΙΝΔΑΡΟΥ 62
Πόλη: ΘΗΒΑ
Τηλέφωνα-Φαξ: 2262026444 2262027444 2262026333
Website: www.tsotrastravel.gr
E-mail: info@tsotrasravel.gr