Διάρκεια προγράμματος από 01/01/2017 έως 31/12/2017

Νομός ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Καταλύματα του προγράμματος ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΑΕΔ 2017

Ι.Μ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ

Ι.Μ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ
Τύπος καταλύματος: ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ
Κατηγορία:
Διεύθυνση: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ
Πόλη: ΛΕΥΚΑΔΑ
Τηλέφωνα-Φαξ: 2645022415 Εσ.23
Περίοδος λειτουργίας: 15/06/2017-31/08/2017
Θέσεις: 70