Δικαιούχοι του προγράμματος είναι εργαζόμενοι/ες και άνεργοι/ες, οι οποίοι/ες το προηγούμενο έτος από την έναρξη του προγράμματος:


Οριστικό Μητρώο Παρόχων Κοινωνικού Τουρισμού 

Διάρκεια προγράμματος από 25/07/2018 έως 24/07/2019

Νομός ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Καταλύματα του προγράμματος ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΟΑΕΔ 2018-2019