Διάρκεια προγράμματος από 01/08/2017 έως 08/05/2018

Νομός ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Καταλύματα του προγράμματος ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΓΑ 2017

ΜΑΝΙΟΣ ΤΟΥΡΣ

ΜΑΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Τύπος καταλύματος: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Κατηγορία:
Διεύθυνση: ΠΑΝΤΑΒΑΣΣΙΛΙΣΗΣ 47, Νέα Τρίγλια
Πόλη: Νέα Τρίγλια
Τηλέφωνα-Φαξ: 2373051652 2373051651 2373051130
Κινητό: 6997050607