Τουριστικά Γραφεία ΟΠΕΚΑ - Αγροτική Εστία

Τουριστικά γραφεία που συμμετέχουν στο εκδρομικό πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας – ΟΠΕΚΑ.

Οι  δικαιούχοι επιλέγουν το τουριστικό γραφείο της προτίμησης τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τετραήμερες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα) στα συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία 

και ισχύει από 02/07/2018 έως 10/05/2019 (ημερομηνία έναρξης της τελευταίας εκδρομής του έτους).

 

Κατάλογος Συμβεβλημένων Τουριστικών Γραφείων με την Αγροτική Εστία  - ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

 

Διάρκεια προγράμματος από έως