Τουριστικά Γραφεία

Τουριστικά γραφεία που συμμετέχουν στο εκδρομικό πρόγραμμα της Αγροτικής Εστίας – ΟΠΕΚΑ.

Οι  δικαιούχοι επιλέγουν το τουριστικό γραφείο της προτίμησης τους.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τετραήμερες εκδρομές (3 διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα) στα συμβεβλημένα τουριστικά γραφεία 

και ισχύει από 18/6/2018 έως 10/5/2019 (ημερομηνία έναρξης της τελευταίας εκδρομής του έτους).

Είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης του καταλόγου τουριστικών γραφείων που είναι συμβεβλημένα με την Αγροτική Εστία  - ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.

Θα γίνει αναδημοσίευση του καταλόγου, μόλις τα δημοσιεύσει ο υπεύθυνος φορέας.

Διάρκεια προγράμματος από έως